pixeLOVEnia

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.pixelovenia.pl 

Informacje ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.pixelovenia.pl
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.

 

Administrator danych

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest pixeLOVEnia – Pracownia Twórcza Adrian Stejka NIP 8522672748 REGON 389040765
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolowane jest ich wykonywanie i stale sprawdzana ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy. 

Dane

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików cookies.
2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

Pliki cookies

1. W Serwisie używamy plików cookies lub innych podobnych małych plików tekstowych, które są wysyłane do komputera odwiedzającego i pozwalają zidentyfikować go w sposób potrzebny do wykonania lub umorzenia danej operacji. Pliki te są bezpieczne dla komputera Użytkownika i dla jego danych.
2. Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu: lepszego dopasowania zawartości wyświetlanej Użytkownikowi oraz analizy danych statystycznych.
3. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. 
4. Pliki cookies zapisywane są w pamięci podręcznej przeglądarki Użytkownika co oznacza, że może on samodzielnie zarządzać ustawieniami plików cookies.
5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnione korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu.
6. Informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach konkretnych przeglądarek internetowych.
7. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Prawa użytkownika

1. Użytkownicy ma prawo:
a) żądać informacji i dostępu do swoich danych osobowych,
b) poprawiać swoje dane osobowe,
c) usunąć swoje dane,
d) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania,
e) żądania przeniesienia danych,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) do cofnięcia udzielonej zgody bez podania przyczyny. Żądanie może dotyczyć konkretnego celu    przetwarzania danych np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych lub może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Żądanie Użytkownika wycofania zgody co do wszystkich celów przetwarzania skutkować będzie trwałym usunięciem danych osobowych oraz zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw wymienionych powyżej może użyć formularza kontaktowego w celu poinformowania o tym fakcie.

Postanowienia końcowe

1. Zastrzega się prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Serwis będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały. 
2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.pixelovenia.pl
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać.

Kontakt z administratorem

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT